Old Station Surgery

If you have had your vaccination

It takes time for your body to build protection after any vaccination.

It is important to continue to follow all safety guidelines to help stop

this pandemic. We do not yet know whether the Covid-19 vaccination

will stop you from catching and passing on the virus.

You must still:

 • stay at home
 • meet only the people you live with
 • work from home if you can
 • wear a face covering where required
 • wash your hands regularly
 • stay 2 metres from anyone you do not live with

Information can be found at https://gov.wales/coronavirus

Os ydych chi wedi cael eich brechlyn

Mae’n cymryd amser i’ch corff adeiladu amddiffyniad ar ôl unrhyw frechlyn. Mae’n bwysig parhau i ddilyn yr holl ganllawiau diogelwch i helpu i roi terfyn ar y pandemig hwn. Ni wyddom eto a fydd brechlyn Covid-19 yn eich atal rhag dal a throsglwyddo’r feirws.

Rhaid i chi barhau i:

 • aros gartref
 • cwrdd â phobl rydych yn byw gyda nhw’n unig
 • gweithio gartref os allwch chi
 • gwisgo gorchudd wyneb lle bo’n ofynnol
 • golchi eich dwylo’n rheolaidd
 • cadw 2 fetr oddi wrth unrhyw un nad ydych yn byw gyda nhw

Gellir dod o hyd i wybodaeth yn https://gov.wales/coronavirus